Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 Δείτε την λίστα των φωτογραφιών ανα νήσι κάνοντας κλικ εδώ.

ΚΩΣ

Αξιόλογες είναι και οι βιβλιοθήκες – ιστορικά αρχεία που υπάρχουν στο Ιπποκράτειο Λύκειο και στην Αντιμάχεια.

    Λίμνη Αλυκή (υγροβιότοπος)

Στην Κω εντοπίστηκαν 10 υγρότοποι μεγαλύτεροι από 1 στρέμμα (8 φυσικοί και 2 τεχνητοί) που καταλαμβάνουν έκταση σχεδόν 1.200 στρέμματα, δηλαδή περίπου το 0,4 % της έκτασης του νησιού (287.6 km2). Μεγαλύτεροι είναι η Αλυκή Τιγκακίου (έκταση 1 km2) και το έλος Ψαλιδίου (έκταση 100 στρέμματα), που έχουν μεγάλη σημασία για τα μεταναστευτικά πουλιά, αλλά και για την επιβίωση υδρόβιων ασπονδύλων (πολλά από τα οποία είναι ενδημικά), ψαριών, αμφιβίων και ερπετών. Παράλληλα, έχουν μακροπρόθεσμη οικονομική σημασία καθώς ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός τουριστών ενδιαφέρεται για την παρατήρηση της φύσης.

 HyperLink  HyperLink


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2024. 28/2/2024 8:40 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.